Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.
 

Koulutukset

Kurssikalenteri syksy 2017 - kevät 2018

Opitaan vedestä toiminnallisesti

Ke 13.9.2017 klo 14–17
Paikka: Kierrätyskeskus, Koivukylän myymälä, Hosantie 2, Vantaa

 • Kohderyhmä: alakoulun 3-6-luokkien opettajat
 • Koulutuksessa käsitellään tärkeintä luonnonvaraamme, vettä. Mihin kaikkeen vettä kulutetaan ja miten sitä olisi järkevää käyttää? Entä mitä vedelle tapahtuu kun se valuu alas viemäristä? Koulutuksessa tutustutaan harjoituksiin ja tutkimuksiin, joiden avulla aihetta voi käsitellä havainnollisesti oppilaiden kanssa. Osa koulutuksesta pidetään uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti ulkona, joten otathan mukaan säänmukaiset vaatteet.

Kierrätys ja jätteiden vähentäminen leikkien

Ke 1.11.2017 klo 14–17
Paikka: Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polun luokkatila, Hermannin rantatie 2A, 4krs. Kalasatama, Helsinki

 • Kohderyhmä: varhaiskasvattajat ja alkuopetuksen opettajat
 • Kurssilla syvennytään siihen, kuinka käsitellä ympäristöasioita pienille lapsille sopivalla tavalla. Koulutuksen aikana käydään läpi ympäristökasvatukseen sopivia opetusmateriaaleja, pelejä ja leikkejä painopisteenä jätteiden vähentäminen ja kierrätys. Tutustumme myös draaman ja käsinukkejen käyttöön opetuksessa. Tavoitteena on innostaa lapsia toimimaan ympäristön puolesta pienestä pitäen. Koulutus tukee uuden varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjen toteuttamista.

Minustako ympäristöraadin vetäjä? – ideoita ja innostusta raadin toimintaan

Ti 7.11.2017 klo 15–18
Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4, Espoo
 • Kohderyhmä: ympäristöraatien vetäjät ja sellaisiksi haluavat
 • Käsittelemme   käytännöllisten   esimerkkien avulla,  kuinka  innostaa  ja  ohjata  tavoitteellista  ympäristöraatia.  Koulutuksessa  tutustutaan ympäristöraadin käyttöön sopiviin menetelmiin kuten jäte- ja vesiaiheisten ympäristökartoitusten ja viestinnällisten animaatioiden tekoon. Koulutuksessa on myös mahdollisuus tutustua Vihreä lippu -ohjelmaan. Koulutus järjestetään yhteistyössä Villa Elfvikin luontotalon kanssa. 

Valoa vaatekaappiin

Ti 13.3.2018 klo 14–17
Paikka: Kierrätyskeskus, Nihtisillan myymälä, Kutojantie 3, 02630 Espoo

 • Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat, etenkin käsityönopettajat, muut nuorten kanssa toimivat
 • Koulutuksessa tutustutaan tekstiilien tuotannon ympäristövaikutuksiin ja vaatejätteeseen sekä keinoihin vähentää niitä. Vierailemme myös Kierrätyskeskuksen lajittelukeskuksessa katsomassa miten kierrätysvaate päätyy uudelleenkäyttöön.

Ekososiaalisen sivistyksen näkökulmia opetukseen

Ti 10.4.2018 klo 14–17
Paikka: Vantaan luontokoulu, Sotungintie 25, 01200 Vantaa

 • Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat
 • Ekososiaalinen sivistys on tärkeä osa opetussuunnitelman tavoitteita. Mutta mitä se oikein tarkoittaa ja miten sitä voi opettaa? Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä joilla voi käsitellä oppilaiden kanssa sitä, miten olemme riippuvaisia luonnosta ja toisista ihmisistä ja mitä vastuita tähän liittyy. Keskitymme luonnon tuottamiin palveluihin, tuotteiden ekologisiin jalanjälkiin, maapallon ihmisten eriarvoisuuteen ja siihen mitä onnellisuuteen tarvitaan. Käsittelemme myös arjen pienten tekojen kuten kulutusvalintojen merkitystä. Osa koulutuksesta on opetussuunnitelman hengen mukaisesti ulkona, joten otathan mukaan säänmukaiset vaatteet. Koulutus järjestetään yhteistyössä Vantaan luontotalon kanssa. Ilmoittautumiset Vantaan luontokoululle 09-875 3057 tai toimisto@vantaanluontokoulu.fi. 

Vesiasiaa ulkona leikkien ja tutkien

Ti 8.5.2018 klo 15–18
Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4, Espoo

 • Kohderyhmä: alkuopetuksen opettajat
 • Koulutuksessa käsitellään tärkeintä luonnonvaraamme, vettä. Millaisia eliöitä purossa elää? Mistä vesi tulee hanaan? Entä mitä vedelle tapahtuu talvella? Koulutuksessa käydään läpi erilaisia pienille oppilaille sopivia opetusmenetelmiä kuten leikkejä ja tutkimista. Koulutus pidetään uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti ulkona, joten otathan mukaan säänmukaiset vaatteet.

HSY

 • Koulutukset tarjoaa HSY
 • Koulutuspaikka on Helsingin Kalasatamassa Hermannin rantatie 2A, 4.krs, ellei koulutuksen kohdalla mainita muuta.
 • Ilmottautuminen 


Tilattavat koulutukset omalle ryhmälle

Koulutuksia järjestetään ryhmille myös tilauksesta. Räätälöimme koulutukset toiveiden mukaan ja ne voidaan toteuttaa Ympäristökoulun tai asiakkaan omissa tiloissa sisällä tai ulkona. Koulutukseen voidaan sisällyttää seuraavia elementtejä ikäryhmä huomioiden:

 • Ajankohtaista taustatietoa ympäristökasvatuksen tueksi
 • Ideoita ympäristöaiheisiin peleihin, leikkeihin, tarinoihin ja tutkimuksiin
 • Konsultointia ympäristökuormituksen vähentämiseen
 • Työkaluja lasten ja nuorten osallistamiseen ympäristötyöhön
 • Valmiita opetusmateriaaleja

 • Ideoita ulkona oppimiseen ja mobiililaitteiden hyödyntämiseen

Ota yhteyttä!

koulutus@kierratyskeskus.fi / p. 0400 348 100


Luonto- ja ympäristökoulujen kurssit 2016-2017

Pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulut järjestävät täydennyskoulutusta. Kursseilla saa taitoja mm. uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Ympäristökasvatuksen kurssit 2016-2017


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä