Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ympäristöjärjestelmät


Palaa otsikoihin

Kestävä kehityksen kasvatus, Keke-ohjelmat

Kestävän kehityksen ohjelmatyöhön valmistetut kolme opasta kertovat tiiviisti ja käytännönläheisesti peruskoulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden, lasten ja aikuisten osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa, kasvatustyössä ja arjessa. Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.

Oppaat valmistuivat 4V-hankkeessa  (2008-2011), jota toteuttivat yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Hanke sai EU-rahoitusta Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevasta EAKR-ohjelmasta. Kansallisena rahoittajana toimi Uudenmaan liitto.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistämällä kestävää, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa suurkaupunkikulttuuria ja elämäntapaa.

Hankkeen lähtökohtana olivat paikalliset tarpeet sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Toimintaa järjestettiin esimerkiksi kiinteistöyhtiöissä, asukasorganisaatioissa, järjestöissä, kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.

VVVV color 4V 2660px

Palaa otsikoihin

Vihreä Lippu liehumaan!

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Siinä lapset ja oppilaat otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ympräistötyötä. Vihreä lippu on lisäksi kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.

Ohjelmaa koordinoi FEE Suomi. Ympäristökoulu Polku auttaa pääkaupunkiseudun alueen Vihreä lippu osallistujia ympäristötyössä. Osallistujat voivat tiltata esimerkiksi koulutuksen Vihreästä lipusta koulun henkilökunnalle , ympäristöaiheisia oppitunteja tai opetustuokioita lapsille. Erityisen mielellämme tulemme vierailemaan ympäristöraadin tapaamisessa ja pidämme osallistujille vaikkapa ympäristöaiheista animaatiopajaa.

vihreä lippu logo gif

Palaa otsikoihin

HSY:n kummikouluohjelma

HSY tarjoaa pääkaupunkiseudun peruskouluille ympäristökasvatuskokonaisuutta, joka sisältää koulutusta opettajille sekä oppitunteja ja opetusmateriaaleja. Kummikouluvuosi sopii hyvin osaksi koulun kestävän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on, että ohjelmavuoden jälkeen koulun opettajilla, oppilailla ja muulla henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet jatkaa ympäristötyötä omassa arjessaan. Kummikoulut valitaan vuosittain. 

Koulut voivat hakea mukaan kahdella eri teemalla jotka ovat Kestävä elämäntapa ja Elintärkeä vesi. Kestävä kulutus -teemassa keskitytään jätteen määrän vähentämiseen, lajitteluun ja kohtuullisiin kulutusvalintoihin. Elintärkeä vesi –teemassa keskitytään veden kiertokulkuun, lähivesien tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin.

Tarjottavat opetuskokonaisuudet tukevat uuden alakoulun opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen (L7) osa-alueita. 

Kummikoulussa mietitään ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Ohjelmaan osallistuminen auttaa muodostamaan näkemystä siitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Seuraava haku maaliskuussa 2018

HSY valitsee kummikouluohjelmaan vuosittain vähintään kymmenen kummikoulua pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta. Seuraava kummikouluhaku on maaliskuussa 2018. Ohjelma toteutetaan suomeksi.

Lue lisää kummikouluista HSY:n nettisivuilla.

HSYPalaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä