Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Oppitunnit 3.–6. -luokkalaisillePalaa otsikoihin

Pura jätepommi oppitunti

 • Ohjelman tavoitteena on ymmärtää jäteongelman ja luonnonvarojen kulutuksen yhteys sekä tarjota keinoja vähentää jätteiden määrää.
 • Tunnilla tutustutaan Hespovan kaupunkiin, jossa on ongelma: luonnonvaroja kuluu ja jätettä syntyy paljon. Oppilaat antavat hespovalaisille vinkkejä, kuinka jätemäärää voi vähentää ja lopuksi nähdään, kuinka niiden käyttäminen vaikuttaa kaupungin ympäristöön. 
 • Oppitunnilla tutustutaan jäteraaka-aineesta tehtyihin uusiotuotteisiin ja selitetään jätemäärän vähentämiseen liittyviä sanoja alias -pelin tapaan.
 • Oppitunnista on olemassa 45 minuutin ja 90 minuutin vaihtoehdot. Pidemmällä tunnilla tutustutaan perusversion tarinan ja tehtävien lisäksi juuston ekologiseen selkäreppuun sekä tehdään kierrätyskoru palapelinpalasta.

hsy_logo2

Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Matokompostorin perustaminen

 • Matokompostori on toimiva tapa havainnollistaa aineen kiertoa.
 • Tunnilla käydään läpi ruuan elinkaarta sekä matokompostorin hoitoa ja perustetaan luokkaan oma matokomposti, jos mahdollista. Ohjelman tilaavan ryhmän tulee sitoutua hoitamaan matkompostoria tämän jälkeen.
 • Jos matokompostorin hoitaminen ei ole mahdollista, ne voivat madot tulla vierailulle tunnin ajaksi.
 • Kompostia ja lierojen hoitoa varten tarvitaan: tilava muovilaatikko, seosainetta (vanhaa kukkamultaa tmv.), hiekkalapio tai iso lusikka sekä sumutinpullo.
 • Tunnin kesto on 45 min.

Matokompostorin hoitoon voi tutustua ennakkoon nettisivuillamme.


Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

LajittelupeliPJP lajittelu netti


 • Ohjelman tavoitteena on motivoida lajittelemaan ja antaa perustiedot siitä, mitä roskia HSY-alueella voi lajitella.
 • Tunnilla harjoitellaan jätteiden lajittelua joko oikeilla roskilla tai roskakorteilla pelin muodossa.
 • Lisäksi tutustutaan siihen, mitä eri jätelajeille tapahtuu.
 • Tunnin kesto on 45 min.
Pelin ideaan voi tutustua täällä: Lajittelupeli

Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Paperin elinkaari ja elinkaaribingo*

*3.–5.-luokille

Bingo

 • Ohjelman tavoitteena on ymmärtää, että tuotteet eivät synny tyhjästä, vaan niiden valmistus vaatii monta vaihetta eli niillä on oma elinkaarensa.
 • Tunnilla valotetaan myös sitä, mitä hyötyä kierrättämisestä on.
 • Elinkaari käydään läpi piirtämällä elinkaaren päävaiheet paperille.
 • Lopuksi pelataan elinkaaribingoa, jossa kerrataan tunnilla opittua.
 • Tunnin kesto on 45 min.


Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Onnellinen ostamalla? - varjoteatterityöpaja kestävästä kulutuksesta*Varjoteatteri pieni

*5.–6.-luokille


 • Ohjelman tavoitteena on tarjota näkökulma kulutuskulttuurin ja mainonnan kääntöpuolelle. Onko uuden tavaran haalimisessa mitään järkeä? Entä aina vain uusia tavaroita tuputtavassa mainonnassa? Milliaisia muutoksia voimme tehdä, jotta kulutuksemme olisi ympäristön kannalta kestävämpää?
 • Tunnilla oppilaat tekevät valmiiseen käsikirjoitukseen tukeutuen ryhmissä parin minuutin varjoteatteriesityksiä, jotka lopuksi esitetään koko luokalle. Esitysten teemoina ovat kulutuskulttuuri, mainonta, onnellisuus, jätteet ja ruokavalinnat. 
 • Tunnin kesto on 45-60 min, riippuen käytettävissä olevasta ajasta.

Ohjelman toteuttaminen vaatii tilan, jonka voi pimentää
.

Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Meidän perheen loma*

Meidan loma

*5.–6.-luokille

 • Ohjelman tavoitteena on motivoida miettimään omia kulutusvalintoja. Samalla testataan hauskan rooliharjoituksen kautta oppilaiden ympäristötietämystä.
 • Oppitunnlla perustetaan ryhmissä erilaisia perheitä ja tehdään lomasuunnitelmia valitsemalla valmiista vaihtoehdoista omalle perheelle sopivin.
 • Lopuksi lasketaan miten paljon eri perheet kuluttivat ja mietitään, kärsiikö loma, jos kuluttaa vähemmän.
 • Tunnin kesto on 45 min.


Palaa otsikoihin

Aamunavaukset

Julmu-sonni ja tavaroiden tiet

Aamunavauksessa esitellään tavaroiden valmistusta ja elinkaarta sekä keinoja vähentää jätteen määrää. Aamunavaus koostuu tarinasta, jossa lähdetään Julmu-sonnin kanssa selvittämään mistä tavarat oikein tulevat ja miksi niitä tarvitaan aina lisää. Sopii 1.–6.-luokkalaisille. Saliaamunavauksen kesto on 15 minuuttia. Sitä varten tarvitaan tietokone, datatykki ja mikrofoni. 

Julmu-sonni ja jätteiden tiet

Aamunavauksessa selivitetään mitä jätteille (biojäte, paperi, lasi, metalli, sekajäte) tapahtuu kun ne lajitellaan ja miksi lajittelu on tärkeää. Aamunavaus koostuu tarinasta, jossa Julmu-sonni lähtee selvittämään, mitä jätteille tapahtuu sen jälkeen kun ne laitetaan roska-astiaan. Sopii 1.–6.-luokkalaisille.

Elintärkeä vesi – vesipisaran matkassa

Aamunavauksessa käydään läpi pääkaupunkiseudulla kulutetun veden matka Päijänteestä talousvedeksi ja jäteveden puhdistuksen kautta mereen vesipisaran matkassa. Aamunavauksen tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään etenkin, että viemäri ei ole roskis. Sopii 1.–2.-luokille
hsy_logo2

Elintärkeä vesi – vesimolekyylin matkassa

Aamunavauksessa käydään läpi pääkaupunkiseudulla kulutetun veden matka Päijänteestä talousvedeksi ja jäteveden puhdistuksen kautta mereen vesimolekyylin matkassa. Aamunavauksen tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään etenkin, että viemäri ei ole roskis. Sopii 3.–6.-luokille. Kyseessä on hieman vaativampi versio 1.–2.-luokille tarkoitetusta vesipisaran matkassa materiaalista.
 
hsy_logo2

Palaa otsikoihin

Oppilaiden ympäristöryhmän tunti

Tehdään jätteen vähentämiseen liittyviä tutkimuksia ja suunnitellaan koulun ympäristötoimintaa.

Palaa otsikoihin

Vesiaiheiset oppitunnit 3-6 -luokkalaisille

Tutkitaan lähivettä*
Tutkitaan elämää vedessä*
Kiertävä vesi*
Jäteveden matka - pöntöstä puhtaaksi*
Näkymättömät vedet*

Oppitunnit tarjoaa HSY.
Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Tutkitaan lähivettä*

*3.-5.-luokille. 3.-luokille tuntia suositellaan keväällä, ei heti koulun alettua syksyllä.

nakosyvyyden_mittaaminen_pieniOppitunnilla tutkitaan oman koulun lähistöllä olevaa vesistöä. Tutkimuksessa selvitetään ryhmissä veden lämpötilaa, hajua, väriä, pH:ta, vaahtoavuutta ja näkösyvyyttä. Tulosten perusteella arvioimme yhdessä veden laatua. Tiedossa on toiminnallinen oppitunti ulkona, jossa opitaan itse tehden ja tutkien.

Koulu valitsee tutkimuskohteen itse. Se on puro, joki, lampi tai järvi, jonne ryhmä tulee oman opettajansa johdolla. Oppitunnin vetäjä  tapaa luokan veden äärellä.

Tutkitaan vettä -oppitunteja pidetään  touko-lokakuussa. Oppitunnin kesto on 50 minuuttia + kävely/pyöräily koululta. Huonolla säällä pidetään korvaava oppitunti omassa luokassa. 
hsy_logo2

Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Tutkitaan elämää vedessä*

*1.–3.-luokkalaisille. 1.-luokkalaisille tuntia suositellaan keväällä, ei heti koulun alettua syksyllä.

siira_pieni
Oppitunnilla tutkitaan koulun lähistöllä olevaa vesistöä. Tunnilla etsitään vedestä elämää siivilöimällä sieltä ötököitä. Tavoitteena on motivoida oppiliaita suojelemaan lähivettä.

Koulu valitsee tutkimuskohteen. Se voi olla MAKEAN VEDEN oja, puro, joki, lampi tai järvi, jonka rantaan pääsee helposti. Hiekkarannat eivät sovi tutkittavaksi, sillä niiltä löytyy vain vähän eläimiä. Oppitunnin vetäjä tapaa luokan veden äärellä.

Tutkimustunteja pidetään  touko-syyskuussa.  Yksi tutkimustunti kestää 50 minuuttia + kävely/pyöräily koululta. Huonolla säällä pidetään korvaava oppitunti sisällä omassa luokassa.
hsy_logo2

Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Kiertävä vesi*

*3.–4.-luokille

Oppitunnilla tutkitaan veden kiertokulkua pelaamalla peliä, jossa oppilaat ovat vesipisaroita ja kiertävät eri olomuodoissa ja kohteissa eli meressä, pilvessä, pohjavedessä, vuorella, joessa, kasvissa ja eläimessä. Jos oppilailla on mahdollisuus käyttää tabletteja (vähintään yksi tabletti kahta lasta kohden), niin niitä voidaan käyttää hyväksi pelissä. Tabletit eivät kuitenkaan ole välttämättömiä.

Veden kiertokulkua opettavan pelin lisäksi tunnilla katsotaan video veden kiertokulusta ja havainnoidaan kuuman ja kylmän veden liikettä luokassa demottavana vesikokeena. 

Kesto 45 min.

hsy_logo2
Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Jäteveden matka - pöntöstä puhtaaksi*

*4.–6.-luokille


Jäteveden matka - pöntöstä puhtaaksi -oppitunti opettaa miten jätevettä puhdistetaan, miksi sen puhdistaminen on tärkeää ja miten voi itse helpottaa puhdistusta muistamalla pyttyetiketin.
Oppitunti koostuu jätevedenpuhdistuskokeesta ja sitä selittävästä PowerPoint-esityksestä. Jos aikaa jää pelaamme lopuksi pyttybingoa.
Kesto 45 min.

Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Näkymättömät vedet*

*5.–6.-luokille

Oppitunnin aikana opitaan, mitä on piilovesi, tutustutaan oppilaiden omaan arkeen liittyviin esimerkkeihin piiloveden kulutuksesta ja mietitään keinoja säästää piilovettä.

Lyhyen alustuksen jälkeen oppilaat työskentelevät ryhmissä, jotka edustavat kuvitteellisia tuottajamaita. Maiden tehtävänä on tuottaa ruokaa ja tavaroita Piilovesituhlarille, mutta niillä on iso yhteinen ongelma: puhdas vesi uhkaa loppua. Vesivarat eivät ehdi uusiutua Piilovesituhlarin kulutuksen tahdissa. Jokainen ryhmä saa käyttönsä kartan, vesivaroja kuvaavat vesimerkit ja tapahtumakortit, joiden mukaan toimitaan.  Lopuksi ryhmät tekevät yhdessä tuhlarille piiloveden säästöohjeet.

Kesto 45 min.

HSY
Palaa otsikoihinPalaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä