Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

 • Tuokioiden kesto on 45 minuuttia, ellei kuvauksessa mainita toisin. Koululle ei voi tilata yksittäistä tuntia, vaan samalla kertaa opetusta järjestetään vähintään kaksi tuntia peräkkäin.
 • Ohjeet oppituntien tilaamisesta ovat täällä.Palaa otsikoihin

Luonnosta lasiin - millainen vesi soveltuu talousvedeksi? 

Luonnostalasiin
 • Tunnilla mitataan veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ulkona lähiveden äärellä. Tutkimusten perusteella arvioidaan veden laatua ja mahdollisuutta puhdistaa siitä juomavettä. Tiedossa on toiminnallinen oppitunti, jossa opitaan ulkona tutkien.
 • Koulu valitsee tutkimuskohteen. Sen tulee olla makeaa vettä eli järvi, joki, oja tai puro. Koulu välittää tiedon tutkimuspaikan sijainnista oppitunnin vetäjälle ennakolta. Oppitunnin vetäjä tapaa luokan veden äärellä. Ryhmä kävelee tai pyöräilee paikalle koulun oman henkilökunnan johdolla.
 • Lähiveden laatu -oppitunteja pidetään touko-lokakuussa. Tunti on kokonaisuudessaan ulkona, joten opettajan tulee ohjeistaa oppilaita ottamaan tarpeeksi lämpimät vaatteet mukaan. Jos varattuna päivänä sataa, ohjelmaa voidaan muuttaa niin, että pidetään korvaava oppitunti sisällä luokassa.
 • Tutkimustunnin kesto on 45 minuuttia + kävely/pyöräily koululta.
 • Oppitunti sopii erityisen hyvin osaksi kemian opetusta.

HSY
Palaa otsikoihin

Puhdasta asiaa vedestä 

 • Puhdasta asiaa vedestä on yläkoululaisille suunnattu 45 minuutin oppitunti juomaveden alkuperästä ja matkasta luonnosta puhdistuksen kautta käyttöön. Tunnilla käydään läpi diojen ja toiminnallisten tehtävien kautta veden reitin lisäksi raakaveden puhdistusprosessi ja siihen liittyviä käsitteitä. 
 • Oppitunti pidetään yhdelle luokalle kerrallaan tilassa, jossa on käytössä datatykki, internetyhteys ja vesipiste. 
 • Oppitunti sopii osaksi biologian, kemian ja kotitalouden opetusta.
HSY
Palaa otsikoihin

Veden varassa

 • Veden varassa on yläkoululaisille suunnattu 45 minuutin oppitunti maailman vesivaroista ja piiloveden kulutuksesta. 
 • Tunnilla käydään toiminnallisten tehtävien ja diaesityksen avulla läpi puhtaan veden saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja opitaan piiloveden käsite. Oppilaat tutustuvat erilaisten tuotteiden piilovesimääriin ja saavat eväitä vaikuttaa omaan piiloveden kulutukseen.
 • Oppitunti pidetään yhdelle luokalle kerrallaan tilassa, jossa on käytössä datatykki, internetyhteys ja vesipiste.
 • Tunti sopii erityisen hyvin biologian, maantiedon ja kotitalouden tunneille.
 • Oppitunti on varattavissa loppuvuodesta 2017.
HSY
Palaa otsikoihin

Virtaa viemäriin

 • Oppitunnilla käsitellään energiankulutusta ja ilmastonmuutosta, sekä ennen kaikkea sitä, miten energiaa voi säästää. Energiansäästön osalta keskitytään lämpimän veden kulutukseen, sillä se on merkittävä energiasyöppö.
 • Oppitunti koostuu PowerPoint-esityksestä, suihkussa kuluvan veden, lämmitysenergian ja suihkun hinnan laskemisesta sekä Kahoot-visasta.
 • Oppitunti pidetään tilassa, jossa on käytössä datatykki ja internetyhteys. Lisäksi oppilaat käyttävät tunnilla omia kännyköitään.
 • Oppitunti sopii erityisen hyvin osaksi fysiikan opetusta.

 • Oppitunti on varattavissa loppuvuodesta 2017.
HSYPalaa otsikoihin

Vaarallinen jäte -tuntiVaarallisenjätteensalkku pieni


 • Ohjelman tavoitteena on oppia tunnistamaan vaaralliset jätteet ja motivoida lajittelemaan ne erilleen muista jätteistä.
 • Tunnilla on tietokilpailu vaarallisista jätteistä, tunnistetaan kemikaalien varoitusmerkkejä ja tehdään lajitteluharjoitus.
 • Oppitunti sopii erityisen hyvin osaksi kemian opetusta.
hsy_logo2


Palaa otsikoihin

Meidän perheen lomaMeidan loma

 
 • Ohjelman tavoitteena on motivoida miettimään omia kulutusvalintoja. Samalla testataan rooliharjoituksen kautta oppilaiden ympäristötietämystä.
 • Oppitunnlla perustetaan ryhmissä erilaisia perheitä ja tehdään lomasuunnitelmia valitsemalla valmiista vaihtoehdoista omalle perheelle sopivin.
 • Lopuksi lasketaan miten paljon eri perheet kuluttivat ja mietitään, kärsiikö loma, jos kuluttaa vähemmän. Ympäristötietämyst syvennetään antamalla taustatietoa pelissä tehtyjen valintojen vaikutuksista.
 • Ohjelma sopii erityisen hyvin maantieteen ja biologian opetukseen tai englanniksi pidettynä englannin tunnille.
Palaa otsikoihin

Onnellinen ostamalla? - varjoteatterityöpaja kestävästä kulutuksesta

Varjoteatteri pieni
 • Ohjelman tavoitteena on tarjota näkökulma kulutuskurttuurin ja mainonnan kääntöpuolelle. Onko uuden tavaran haalimisessa mitään järkeä? Entä aina vain uusia tavaroita tuputtavassa mainonnassa? Milliaisia muutoksia voimme tehdä, jotta kulutuksemme olisi ympäristön kannalta kestävämpää?
 • Tunnilla oppilaat tekevät valmiiseen käsikirjoitukseen tukeutuen ryhmissä parin minuutin varjoteatteriesityksiä, jotka lopuksi esitetään koko luokalle. Esitysten teemoina ovat kulutuskulttuuri, mainonta, onnellisuus, jätteet ja ruokavalinnat.
 • Ohjelma sopii erityisen hyvin osaksi elämänkatsomustiedon, maantieteen, kuvaamataidon tai ilmaisutaidon opetusta.
 • Ohjelma vaatii tilan, jonka voi pimentää.

Palaa otsikoihin

Matokompostorin perustaminen

 • Matokompostori on toimiva tapa havainnollistaa aineen kiertoa. Tunnilla käydään läpi ruuan elinkaari  ja perustetaan luokkaan oma matokomposti.
 • Ohjelman tilaavan ryhmä tulee sitoutua hoitamaan matkompostoria tämän jälkeen.
 • Jos oman matokompostorin perustaminen ei onnistu, madot voivat tulla vain vierailulle kouluun.
 • Matokompostorin hoitoon voi tutustua ennakkoon nettisivuillamme.
 • Kompostia ja lierojen hoitoa varten tarvitaan: tilava muovilaatikko tai ämpäri (minimi 10l), seosainetta (kukkamultaa tmv.), hiekkalapio tai iso lusikka sekä vettä.

Palaa otsikoihin

Ruokaostoksilla - ruoan ympäristövaikutuksetKaupassa 3

 
 • Oppitunnin tavoitteena on ymmärtää, että ruokavalinnoilla voi vaikuttaa ympäristökurmitukseen merkittävästi.
 • Tunnilla suunnitellaan pienissä ryhmissä sekä vähän että paljon kuormittavia aterioita ja arvioidaan niiden ympäristövaikutuksia.
 • Oppitunnista on saatavilla kaksi pituusvaihtoehtoa, 45 ja 90 minuuttia. Pidemmällä tunnilla aiheeseen päästään pureutumaan syvemmälle. 
 • Ohjelma sopii erityisen hyvin osaksi kotitalouden opetusta.

Palaa otsikoihin

LajittelupeliPJP lajittelu netti


 • Ohjelman tavoitteena on motivoida lajittelemaan ja antaa perustiedot siitä, mitä roskia HSY-alueella voi lajitella.
 • Luokka jaetaan kahteen osaan pelin ajaksi. Ryhmät kisaavat leikkisästi lajittelutaidossa lajittelemalla kuvallisia jätekortteja. Lopuksi lasketaan pisteet ja julistetaan voittajajoukkue.
 • Lajitteluteema sopii erityisen hyvin kotitalouden tai biologian opetukseen.

Palaa otsikoihin

Pura jätepommi yläkoululaiselle

 • Oppitunnin tavoitteena on motivoida lajitteluun ja ymmärtää kuinka jätteiden määrää voi vähentää.
 • Tunnilla äänestetään jätekysymyksistä, tutustutaan jätteistä valmistettaviin uusiotuotteisiin ja pelataan jätteen vähentäjän sananselityspeliä.
 • Pura jätepommi opetuspaketista on omat erilaiset versiot alakouluun, yläkouluun ja ammatillisiin opintoihin.
hsy_logo2

Palaa otsikoihin

Aamunavaus

 
 • Aamunavauksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka tavaroiden valmistus kuluttaa luonnonvaroja. Aamunavauksessa käydään konkretisoivana esimerkkinä läpi T-paidan elinkaari pellolta jätteeksi.
 • Samalla annetaan vinkkejä kuinka voi toimia niin, että omat hankinnat kuluttaisivat luontoa vähemmän.
 • Ohjelma vaatii tietokoneen ja datatykin, jotta kuvitus saadaan näkymään kaikille. Kesto noin 15 minuuttia. Aikaa kuluu lisäksi siihen, että luokat siirtyvät saliin ja takaisin luokkiin. Toteutetaan vain muiden oppituntien tilauksen yhteydessä eli pelkkää aamunavausta ei ole mahdollista tilata.


Palaa otsikoihin

Oppilaiden ympäristöryhmän tunti


 • Tunnin tarkoituksena on tukea ja motovoida ympäristöryhmän toimintaa ja auttaa heitä ideoimaan oman koulun ympäristötyötä. Tunnin aikana kerrotaan esimerkkejä siitä, mitä muissa kouluissa on tehty jätemäärän vähentämiseksi.
 • Koulun ympäristöryhmälle voi tilata myös jonkun muun näillä sivuilla esitellyn opetuskokonaisuuden tai videotyöpajan.

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä