Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Oppitunnit yläkoululaisille

Koulutukset734x400

 • Tuokioiden kesto on 45 minuuttia, ellei kuvauksessa mainita toisin. Koululle ei voi tilata yksittäistä tuntia, vaan samalla kertaa opetusta järjestetään vähintään kaksi tuntia peräkkäin.
 • Ohjeet oppituntien tilaamisesta ovat täällä.
 • Oppitunnit tarjoaa HSY

HSYTutustu oppitunteihin tästä:


Vesioppitunnit

Luonnosta lasiin - millainen vesi soveltuu talousvedeksi?

Luonnostalasiin
 • Tunnilla mitataan veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ulkona lähiveden äärellä. Tutkimusten perusteella arvioidaan veden laatua ja mahdollisuutta puhdistaa siitä juomavettä. Tiedossa on toiminnallinen oppitunti, jossa opitaan ulkona tutkien.
 • Koulu valitsee tutkimuskohteen. Sen tulee olla makeaa vettä eli järvi, joki, oja tai puro. Koulu välittää tiedon tutkimuspaikan sijainnista oppitunnin vetäjälle ennakolta. Oppitunnin vetäjä tapaa luokan veden äärellä. Ryhmä kävelee tai pyöräilee paikalle koulun oman henkilökunnan johdolla.
 • Lähiveden laatu -oppitunteja pidetään touko-lokakuussa. Tunti on kokonaisuudessaan ulkona, joten opettajan tulee ohjeistaa oppilaita ottamaan tarpeeksi lämpimät vaatteet mukaan. Jos varattuna päivänä sataa, ohjelmaa voidaan muuttaa niin, että pidetään korvaava oppitunti sisällä luokassa.
 • Tutkimustunnin kesto on 45 minuuttia + kävely/pyöräily koululta.
 • Oppitunti sopii erityisen hyvin osaksi kemian opetusta.


 Puhdasta asiaa vedestä


 • Puhdasta asiaa vedestä on yläkoululaisille suunnattu 45 minuutin oppitunti juomaveden alkuperästä ja matkasta luonnosta puhdistuksen kautta käyttöön. Tunnilla käydään läpi diojen ja toiminnallisten tehtävien kautta veden reitin lisäksi raakaveden puhdistusprosessi ja siihen liittyviä käsitteitä. 
 • Oppitunti pidetään yhdelle luokalle kerrallaan tilassa, jossa on käytössä datatykki, internetyhteys ja vesipiste. 
 • Oppitunti sopii osaksi biologian, kemian ja kotitalouden opetusta.

Veden varassa

 • Veden varassa on yläkoululaisille suunnattu 45 minuutin oppitunti maailman vesivaroista ja piiloveden kulutuksesta. 
 • Tunnilla käydään toiminnallisten tehtävien ja diaesityksen avulla läpi puhtaan veden saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja opitaan piiloveden käsite. Oppilaat tutustuvat erilaisten tuotteiden piilovesimääriin ja saavat eväitä vaikuttaa omaan piiloveden kulutukseen.
 • Oppitunti pidetään yhdelle luokalle kerrallaan tilassa, jossa on käytössä datatykki, internetyhteys ja vesipiste.
 • Tunti sopii erityisen hyvin biologian, maantiedon ja kotitalouden tunneille.
 • Oppitunti on varattavissa loppuvuodesta 2017.

 
Virtaa viemäriin


 • Oppitunnilla käsitellään energiankulutusta ja ilmastonmuutosta, sekä ennen kaikkea sitä, miten energiaa voi säästää. Energiansäästön osalta keskitytään lämpimän veden kulutukseen, sillä se on merkittävä energiasyöppö.
 • Oppitunti koostuu PowerPoint-esityksestä, suihkussa kuluvan veden, lämmitysenergian ja suihkun hinnan laskemisesta sekä Kahoot-visasta.
 • Oppitunti pidetään tilassa, jossa on käytössä datatykki ja internetyhteys. Lisäksi oppilaat käyttävät tunnilla omia kännyköitään.

 • Oppitunti sopii erityisen hyvin osaksi fysiikan opetusta.

 • Oppitunti on varattavissa loppuvuodesta 2017.

Jäteveden puhdistus ja kemikalisoitunut elämäntapamme

 • Yläkoululaisille tarkoitetulla oppitunnilla tutustutaan jätevedenpuhdistukseen ja käydään läpi sitä, miksi jätevesien puhdistaminen on tärkeää ja miten jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen välttämällä vesitöille haitallisten aineiden käyttöä. 
 • Tunnilla tehdään jätevettä ja puhdistetaan sitä mekaanisesti ja kemiallisesti. Tunnin kesto on 45 minuuttia. Sitä varten tarvitaan luokkatila, jossa on vesipiste, tietokone ja datatykki. 

 • Oppitunti sopii etenkin kemian opetukseen.


Vesipostia kuvernöörille

 • Vesipostia kuvernöörille -oppitunti on tarkoitettu yläkoulun 7.–9. luokkien oppilaille. 
 • Oppitunnilla tutustutaan pääkaupunkiseudun vesihuollon (talousvesi ja jätevesi) historian päävaiheisiin aina 1800-luvun puolivälistä tähän päivään. 
 • Tunnilla käydään aluksi ryhmätyön kautta läpi ensimmäisen vesilaitoksen perustamiseen vaikuttaneita tekijöitä ja sitä, miten vesijohdon käyttöönotto muutti ihmisten elämää. 
 • Toisessa tehtävässä tehdään historiajana vesihuollon tärkeimmistä vaiheista. Lopuksi pelataan kertaavaa Kahoot-peliä. Tunnin kesto on 45 minuuttia. Sitä varten tarvitaan luokkatila, jossa on tietokone ja datatykki. 
 • Oppitunti sopii erityisen hyvin osaksi historian opetusta.


Vaarallinen jäte -tunti


Vaarallisenjätteensalkku pieni


 • Ohjelman tavoitteena on oppia tunnistamaan vaaralliset jätteet ja motivoida lajittelemaan ne erilleen muista jätteistä.
 • Tunnilla on tietokilpailu vaarallisista jätteistä, tunnistetaan kemikaalien varoitusmerkkejä ja tehdään lajitteluharjoitus.
 • Oppitunti sopii erityisen hyvin osaksi kemian opetusta.

Meidän perheen loma


Meidan loma

 • Ohjelman tavoitteena on motivoida miettimään omia kulutusvalintoja. Samalla testataan rooliharjoituksen kautta oppilaiden ympäristötietämystä.
 • Oppitunnlla perustetaan ryhmissä erilaisia perheitä ja tehdään lomasuunnitelmia valitsemalla valmiista vaihtoehdoista omalle perheelle sopivin.
 • Lopuksi lasketaan miten paljon eri perheet kuluttivat ja mietitään, kärsiikö loma, jos kuluttaa vähemmän. Ympäristötietämyst syvennetään antamalla taustatietoa pelissä tehtyjen valintojen vaikutuksista.
 • Ohjelma sopii erityisen hyvin maantieteen ja biologian opetukseen tai englanniksi pidettynä englannin tunnille.

Onnellinen ostamalla? - varjoteatterityöpaja kestävästä kulutuksesta


Varjoteatteri pieni
 • Ohjelman tavoitteena on tarjota näkökulma kulutuskurttuurin ja mainonnan kääntöpuolelle. Onko uuden tavaran haalimisessa mitään järkeä? Entä aina vain uusia tavaroita tuputtavassa mainonnassa? Milliaisia muutoksia voimme tehdä, jotta kulutuksemme olisi ympäristön kannalta kestävämpää?
 • Tunnilla oppilaat tekevät valmiiseen käsikirjoitukseen tukeutuen ryhmissä parin minuutin varjoteatteriesityksiä, jotka lopuksi esitetään koko luokalle. Esitysten teemoina ovat kulutuskulttuuri, mainonta, onnellisuus, jätteet ja ruokavalinnat.
 • Ohjelma sopii erityisen hyvin osaksi elämänkatsomustiedon, maantieteen, kuvaamataidon tai ilmaisutaidon opetusta.
 • Ohjelma vaatii tilan, jonka voi pimentää.

Matokompostorin perustaminen


 • Matokompostori on toimiva tapa havainnollistaa aineen kiertoa. Tunnilla käydään läpi ruuan elinkaari  ja perustetaan luokkaan oma matokomposti.
 • Ohjelman tilaavan ryhmä tulee sitoutua hoitamaan matkompostoria tämän jälkeen.
 • Jos oman matokompostorin perustaminen ei onnistu, madot voivat tulla vain vierailulle kouluun.
 • Matokompostorin hoitoon voi tutustua ennakkoon nettisivuillamme.
 • Kompostia ja lierojen hoitoa varten tarvitaan: tilava muovilaatikko tai ämpäri (minimi 10l), seosainetta (kukkamultaa tmv.), hiekkalapio tai iso lusikka sekä vettä.

Ruokaostoksilla - ruoan ympäristövaikutukset


Kaupassa 3

 
 • Oppitunnin tavoitteena on ymmärtää, että ruokavalinnoilla voi vaikuttaa ympäristökurmitukseen merkittävästi.
 • Tunnilla suunnitellaan pienissä ryhmissä sekä vähän että paljon kuormittavia aterioita ja arvioidaan niiden ympäristövaikutuksia.
 • Oppitunnista on saatavilla kaksi pituusvaihtoehtoa, 45 ja 90 minuuttia. Pidemmällä tunnilla aiheeseen päästään pureutumaan syvemmälle. 
 • Ohjelma sopii erityisen hyvin osaksi kotitalouden opetusta.

Lajittelupeli


PJP lajittelu netti

 • Ohjelman tavoitteena on motivoida lajittelemaan ja antaa perustiedot siitä, mitä roskia HSY-alueella voi lajitella.
 • Luokka jaetaan kahteen osaan pelin ajaksi. Ryhmät kisaavat leikkisästi lajittelutaidossa lajittelemalla kuvallisia jätekortteja. Lopuksi lasketaan pisteet ja julistetaan voittajajoukkue.
 • Lajitteluteema sopii erityisen hyvin kotitalouden tai biologian opetukseen.

Pura jätepommi yläkoululaiselle

 • Oppitunnin tavoitteena on motivoida lajitteluun ja ymmärtää kuinka jätteiden määrää voi vähentää.
 • Tunnilla äänestetään jätekysymyksistä, tutustutaan jätteistä valmistettaviin uusiotuotteisiin ja pelataan jätteen vähentäjän sananselityspeliä.
 • Pura jätepommi opetuspaketista on omat erilaiset versiot alakouluun, yläkouluun ja ammatillisiin opintoihin.

Aamunavaus


 
 • Aamunavauksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka tavaroiden valmistus kuluttaa luonnonvaroja. Aamunavauksessa käydään konkretisoivana esimerkkinä läpi T-paidan elinkaari pellolta jätteeksi.
 • Samalla annetaan vinkkejä kuinka voi toimia niin, että omat hankinnat kuluttaisivat luontoa vähemmän.
 • Ohjelma vaatii tietokoneen ja datatykin, jotta kuvitus saadaan näkymään kaikille. Kesto noin 15 minuuttia. Aikaa kuluu lisäksi siihen, että luokat siirtyvät saliin ja takaisin luokkiin. Toteutetaan vain muiden oppituntien tilauksen yhteydessä eli pelkkää aamunavausta ei ole mahdollista tilata.

Oppilaiden ympäristöryhmän tunti


 • Tunnin tarkoituksena on tukea ja motovoida ympäristöryhmän toimintaa ja auttaa heitä ideoimaan oman koulun ympäristötyötä. Tunnin aikana kerrotaan esimerkkejä siitä, mitä muissa kouluissa on tehty jätemäärän vähentämiseksi.
 • Koulun ympäristöryhmälle voi tilata myös jonkun muun näillä sivuilla esitellyn opetuskokonaisuuden tai videotyöpajan.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje