Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Vesiaiheiset oppitunnit 3-6 -luokkalaisille


Oppitunnit tarjoaa HSY.
Palaa otsikoihin

Tutkitaan lähivettä*

*3.-5. –luokille. 3-luokille tuntia suositellaan keväällä, ei heti koulun alettua syksyllä.

nakosyvyyden_mittaaminen_pieniOppitunnilla tutkitaan oman koulun lähistöllä olevaa vesistöä. Tutkimuksessa selvitetään ryhmissä veden lämpötilaa, hajua, väriä, pH:ta, vaahtoavuutta ja näkösyvyyttä. Tulosten perusteella arvioimme yhdessä veden laatua. Tiedossa on toiminnallinen oppitunti ulkona, jossa opitaan itse tehden ja tutkien.

Koulu valitsee tutkimuskohteen itse. Se on puro, joki, lampi tai järvi, jonne ryhmä tulee oman opettajansa johdolla. Oppitunnin vetäjä  tapaa luokan veden äärellä.

Tutkitaan vettä -oppitunteja pidetään  touko-lokakuussa. Oppitunnin kesto on 50 minuuttia + kävely/pyöräily koululta. Huonolla säällä pidetään korvaava oppitunti omassa luokassa.

Palaa otsikoihin

Tutkitaan elämää vedessä*

*1-3-luokkalaisille. 1-luokkalaisille tuntia suositellaan keväällä, ei heti koulun alettua syksyllä.

siira_pieni
Oppitunnilla tutkitaan koulun lähistöllä olevaa vesistöä. Tunnilla etsitään vedestä elämää siivilöimällä sieltä ötököitä. Tavoitteena on motivoida oppiliaita suojelemaan lähivettä.

Koulu valitsee tutkimuskohteen. Se voi olla MAKEAN VEDEN oja, puro, joki, lampi tai järvi, jonka rantaan pääsee helposti. Hiekkarannat eivät sovi tutkittavaksi, sillä niiltä löytyy vain vähän eläimiä. Oppitunnin vetäjä tapaa luokan veden äärellä.

Tutkimustunteja pidetään  touko-syyskuussa.  Yksi tutkimustunti kestää 50 minuuttia + kävely/pyöräily koululta. Huonolla säällä pidetään korvaava oppitunti sisällä omassa luokassa.
Palaa otsikoihin

Kiertävä vesi*

*3-4-luokille

Oppitunnilla tutkitaan veden kiertokulkua pelaamalla peliä, jossa oppilaat ovat vesipisaroita ja kiertävät eri olomuodoissa ja kohteissa eli meressä, pilvessä, pohjavedessä, vuorella, joessa, kasvissa ja eläimessä. Jos oppilailla on mahdollisuus käyttää tabletteja (vähintään yksi tabletti kahta lasta kohden), niin niitä voidaan käyttää hyväksi pelissä. Tabletit eivät kuitenkaan ole välttämättömiä.

Veden kiertokulkua opettavan pelin lisäksi tunnilla katsotaan video veden kiertokulusta ja havainnoidaan kuuman ja kylmän veden liikettä luokassa demottavana vesikokeena. 

Kesto 45 min.


Palaa otsikoihin

Jäteveden matka - pöntöstä puhtaaksi*

*4-6-luokille


Jäteveden matka - pöntöstä puhtaaksi -oppitunti opettaa miten jätevettä puhdistetaan, miksi sen puhdistaminen on tärkeää ja miten voi itse helpottaa puhdistusta muistamalla pyttyetiketin.
Oppitunti koostuu jätevedenpuhdistuskokeesta ja sitä selittävästä PowerPoint-esityksestä. Jos aikaa jää pelaamme lopuksi pyttybingoa.
Kesto 45 min.

Palaa otsikoihin

Näkymättömät vedet*

*5-6-luokille

Oppitunnin aikana opitaan, mitä on piilovesi, tutustutaan oppilaiden omaan arkeen liittyviin esimerkkeihin piiloveden kulutuksesta ja mietitään keinoja säästää piilovettä.

Lyhyen alustuksen jälkeen oppilaat työskentelevät ryhmissä, jotka edustavat kuvitteellisia tuottajamaita. Maiden tehtävänä on tuottaa ruokaa ja tavaroita Piilovesituhlarille, mutta niillä on iso yhteinen ongelma: puhdas vesi uhkaa loppua. Vesivarat eivät ehdi uusiutua Piilovesituhlarin kulutuksen tahdissa. Jokainen ryhmä saa käyttönsä kartan, vesivaroja kuvaavat vesimerkit ja tapahtumakortit, joiden mukaan toimitaan.  Lopuksi ryhmät tekevät yhdessä tuhlarille piiloveden säästöohjeet.

Kesto 45 min.

HSY
Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä