Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Kummikoulut 2016-2017

Syyslukukausi käynnisti HSY:n kummikouluohjelman kymmenessä pääkaupunkiseudun koulussa. Kummikouluina aloittavat seuraavat koulut:

 • Aarnivalkean koulu, Espoo
 • Auroran koulu, Espoo
 • Kirkkoharjun koulu, Kirkkonummi
 • Kontulan ala-asteen koulu, Helsinki
 • Maatullin ala-asteen koulu, Helsinki
 • Mäntymäen koulu, Kauniainen
 • Rajatorpan koulu, Vantaa
 • Saunalahden koulu, Espoo
 • Suutarilan ala-asteen koulu, Helsinki
 • Vallilan ala-asteen koulu, Helsinki

HSY:n Kummikoulut

Kummikouluille tarjotaan ympäristökasvatuskokonaisuus, joka sisältää koulutusta opettajille sekä oppitunteja ja opetusmateriaaleja. Kummikouluvuosi sopii hyvin osaksi koulun kestävän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on, että ohjelmavuoden jälkeen koulun opettajilla, oppilailla ja muulla henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet jatkaa ympäristötyötä omassa arjessaan.

Alakoulut voivat hakea mukaan kahdella eri teemalla jotka ovat Kestävä elämäntapa ja Elintärkeä vesi. Ylä- ja yhtenäiskoulujen teemana on Kestävä elämäntapa. Teemassa Kestävä kulutus keskitytään jätteen määrän vähentämiseen, lajitteluun ja kohtuullisiin kulutusvalintoihin. Elintärkeä vesi –teemassa keskitytään veden kiertokulkuun, lähivesien tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin.

Tarjottavat opetuskokonaisuudet tukevat uuden opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen (L7) osa-alueita. Kummikoulussa mietitään ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Ohjelmaan osallistuminen auttaa muodostamaan näkemystä siitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.


Seuraava haku maaliskuussa 2017

HSY valitsee kummikouluohjelmaan vuosittain vähintään kymmenen kummikoulua pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta. Seuraava kummikouluhaku alkaa maaliskuussa 2017.

Elintärkeä vesi -teema on toistaiseksi tarjolla alakouluille. HSY kehittää parhaillaan myös ylä- ja yhtenäiskouluille vesiaiheista kummikouluohjelmaa, johon voi hakea keväästä 2018 alkaen.


Hsy ja Ympäristökoulu Polku

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pää​kaupunkiseudusta ja ympäristöstä.

HSY:n kummikouluohjelman käytännön toteutuksesta huolehtivat Ympäristökoulu Polun ympäristökasvattajat. Ympäristökoulu Polku tukee pääkaupunkiseudun päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä sekä kehittää ympäristökasvatusmenetelmiä ja -materiaaleja.

Lue lisää kummikouluista HSY:n nettisivuilla.Lukuvuoden 2015-16 kummikoulut

 • Helsingin Uusi yhteiskoulu, Helsinki
 • Koskelan ala-asteen koulu, Helsinki
 • Käpylän peruskoulu, Helsinki
 • Pohjois-Haagan ala-aste, Helsinki
 • Vuosaaren peruskoulu, Helsinki
 • Iivisniemen koulu, Espoo

 • Pohjois-Tapiolan koulu, Espoo
 • Jokiniemen koulu, Vantaa

 • Vantaan kansainvälinen koulu, Vantaa


  HSY
  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä