Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.


Leikit ja laulut

Mitä teidän kerhossanne leikitään? Lähetä hyvät vinkit meille osoitteeseen lennu.liito-orava(at)kierratyskeskus.fi, niin päivitämme ne tälle sivulle.

Sisäleikkejä

Lajittelukim

Roskat lajitellaan ensin omiin kasoihinsa niin, että samaa jätettä on samassa kasassa.

Helpompi versio
Leikkijät sulkevat silmänsä ja ohjaaja vaihtaa yhteen roskakasaan väärän roskan. Esim. laittaa metallipurkin biojätteiden joukkoon. Leikkijät avaavat silmänsä ja yrittävät keksiä, mikä roska ei kuulu biojätteiden joukkoon. Tässä versiossa leikkijöille kerrotaan, mistä kasasta väärä roska pitää löytää. Leikkiä jatketaan, kunnes aika loppuu tai kyllästytään.

Vaikeampi versio
Leikkijät sulkevat silmänsä ja ohjaaja vaihtaa roskien paikkaan. Esim. laittaa muovin lasinkeräykseen. Leikkijät avaavat silmät ja yrittävät löytää väärän roskan. Tässä versiossa kaikki roskakasat ovat näkyvillä. Roskia voi vaihtaa kerralla myös useita kappaleita. Leikkiä jatketaan, kunnes aika loppuu tai kyllästytään.

Mitä tiedät jätteestäni

Yksi leikkijä poistuu huoneesta ja muut keksivät yhden jätteen. Poistunut leikkijä palaa ja alkaa kysellä muilla jotain jätteestä. Kysymykset pitää olla muotoiltu niin, että niihin voi vastata ainoastaan ei tai kyllä. Jätteet on hyvä olla joka kodin ihan tavallisia roskia, ettei mene liian vaikeaksi. Kysyjä voi kysyä esim. voiko roskan laittaa kartonginkeräykseen, onko sen sisällä ollut ruokaa, onko se keltainen jne.

Parin etsintä

Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään. Toiset ovat roska-astioita ja toiset roskia. Roskien ja astioiden nimet voi sanoa leikkijöille tai kirjoittaa lapuille, jotka jaetaan osallistujille. Tarkoituksena on kulkea ympäri tilaa ja löytää oma pari. Esim. akku-ongelmajäte, banaanin kuoret-bio jne. Biojäteastia voi kulkea ympäriinsä ja kysyä roskilta, ovatko he biojätteitä tai metallipurkki voi kysellä, mistä löytyisi metalliastia. Lopuksi kaikki parit esitellään ja mietitään, ovatko kaikki oikeissa paikoissa.

Vaikeampi versio

Ryhmät ovat ympäristöongelmia ja niiden ilmentymiä. Esim. ilman saastuminen-vaikea hengittää, sairaudet; kuivuus-jano, mikään ei kasva; rehevöityminen-järvien umpeenkasvu; ilmastonmuutos-myrskyt ja tulvat, ei lunta talvella; shoppailu- luonnonvarojen kuluminen, kaatopaikkojen kasvu.

Ryhmiä voi olla enemmän kuin kaksi: yksi ympäristöongelma voi ilmetä monella tavalla. Esim. yksi ryhmä on ongelmaryhmä ja kaksi tai kolme muuta ovat ongelman ilmentymiä.

Lopuksi käydään läpi ongelmat ja niiden ilmentymät. Voidaan myös miettiä ratkaisuja ongelmiin.

Kuiskauskuja

Leikkijät keksivät oman ympäristölupauksen. Esim. lajittelen roskat, en osta moneen muoviin pakattuja karkkeja, anna pienet vaatteet serkulle. Leikkijät menevät kahteen riviin vastakkain ja nostavat kädet ylös, niin että käsien alta mahtuu kulkemaan. Kaikki alkavat kuiskata tai hokea hiljaa omaa lupaustaan. Vuorotellen kaikki kulkevat kujan läpi.

Neuvokkaat

Kuluttajaviraston elämäntaparoolikortit, jotka voi tilata Kuluttajavirastosta, puh. (09) 7726 7571 tai www.kuluttajavirasto.fi. Korteissa 5 erilailla elävää perhettä. Pelaajat voivat joko esittää perheitä ja pohtia, miten perheet elävät arkeaan. Pelaajat voivat miettiä, mitä perhe harrastaa, millä he kulkevat, miten he käyttävät vettä ja sähköä ja ostavat tavaroita jne.

Totta ja tarua

Ohjaaja sanoo lauseita, jotka ovat joko totta tai tarua. Jos lause on totta, nostetaan kädet ylös. Jos lause on tarua, ei nosteta käsiä. Esim. biojätteet maatuvat, omenat maatuvat, nenäliinat maatuvat, herneet maatuvat, maitotölkit maatuvat; roskista voi askarella, maitotölkeistä voi askarrella, paperista voi askarrella, vanhoista akuista voi askarrella jne.

Kosketa

Leikkiä voi leikkiä kilpailuna tai ihan muuten vaan. Ohjaaja sanoo: ”kosketa jotain metallia, puuta, vihreää, maatuvaa, muovia”. Ensimmäisenä ehtinyt saa pisteen itselleen tai joukkueelleen.

Ulkoleikkejä

Jätejuoksu (vesi, maa, ilma)

Leikissä samat säännöt kuin tuli,vesi, maa / vesi, maa, ilma leikissä, mutta elementit on vaihdettu jäteastioiksi esim. biojäte, kartonki, paperi. Maahan piirretään kolme samansuuntaista viivaa useiden metrien päähän toisistaan. Yksi viivoista on biojäte, toinen kartonginkeräys ja kolmas paperinkeräys. Ohjaaja huutaa esim. omena ja lapset juoksevat biojäteviivalle. Leikin ei tarvitse olla kilpailu, koska toimii yleensä hyvin muutenkin ja hitaimmatkin saavat juosta niin pitkään kuin jaksavat.

Havaintoretki

Tehdään lista asioista, joita retkellä mahdollisesti nähdään. Kun näkee jonkin listalla olevan asian, sen voi vetää yli. Asiat voivat olla vaikka biojäteastia, pyöräilijä, lintu, roska jne.

Musta penkki

Kolme osallistujaa istuu toiseen päähän penkkiä ja yksi toiseen. Yksi kolmesta sanoo: ”Mitä pahaa tuo mies on tehnyt, kun hänet on pantu mustaan penkkiin?”. Kolme penkin päässä istujaa pohtii kukin yhden ”ympäristörikoksen” esim. hän on heittänyt roskia metsään, hän laittoi biojätettä sekajätteen joukkoon, hän on saastuttanut ajamalla autoa, hän osti liikaa uusia vaatteista. Toisessa päässä istuva päättää, mikä on pahin syytös ja pahimman syytöksen keksinyt siirtyy penkin toiseen päähän.

Toiseen päähän tulee kolme uuttaa osallistujaa ja nyt keksitään ratkaisu pahimpaan syytökseen. Esim. ostamiseen voi sanoa, että pitäisi kertoa, että turha kuluttaminen kuluttaa luonnonvaroja, voisi käydä kierrätyskeskuksessa tai rahat voisi käyttää johonkin, mitä todella tarvitsee. Yksin toisessa päässä istuva valitsee parhaan ratkaisun ja parhaan ratkaisun keksinyt siirtyy yksin toiseen päähän ja toiseen päähän tulee kolme uuttaa leikkijää.

Nyt aloitetaan taas alusta kysymällä: ”Mitä pahaa tuo mies on tehnyt, kun hänet on pantu mustaan penkkiin?

Böö-karkki

Pöydälle kasataan monta samaa jätelaatua olevia roskia. Yksi leikkijä poistuu huoneesta ja muut päättävät, mikä roskista on ”böö”. Poistunut osallistuja tulee takaisin ja alkaa osoitella roskia yksi kerrallaan. Kun hän viimein osoittaa ”böö”-roskaa, muut huutavat yhteen ääneen: ”BÖÖ!”. Kun on pitkään katsellut pöydällä olevia esim. metalliroskia, muistaa varmasti, mihin ne pitää laittaa.

Syyt ja seuraukset

Ensimmäinen keksii teon (minä lajittelen biojätteitä) toinen perustelun (koska niin pitää tehdä) ja kolmas perustelun (jotta maailma pelastuisi) neljäs keksii taas teon...
Leikissä on kolme tasoa: mitä teen, miksi ja miksi.

Palapeli

Tämä tehtävä sopii hyvin, kun jakaudutaan ryhmiin. Osallistujille jaetaan palasiksi leikattuja kuvia (ei löydy valmiina). Leikkijät kulkevat ympäriinsä ja etsivät loput osat omasta kuvastaan. Kun palapelit ovat valmiina, on ryhmäjako tehty.

Halauskortit

Lasten kanssa voi askarrella halauskortteja. Korttimateriaaliksi sopii hyvin paperinkeräysastiasta löytyvät paperinpalat. Korttiin kirjoitettaan halauskortti ja lapset saavat antaa kortit kenelle haluavat. Kun kortin saaja vilauttaa korttia, kortin tekijän pitää halata kortinomistajaa.

Kaarlo-karhun korpijumppa (Lennu-kerhomateriaalista)

Päiväkoti- kolmasluokkalaisille, kesto 1-2 minuuttia

Korpijumpassa tärkeintä on, että jalat, kädet, korvat ja ennen kaikkea nenä tulevat lämpimiksi. Siis jumppaamaan!

  • Kosketamme käsillä jalkoja 1… 2… 3… 4.
  • Kosketamme jaloilla käsiä 1… 2… 3… 4. 
  • Sitten kosketamme käsillä korvia 1… 2... 3… 4. 
  • Ja nyt kosketamme nenällä jalkoja, käsiä ja kaverin korvia 1… 2… 3… 4.


Luonnonvarojen kulutuksesta

Parit tai kolmen hengen ryhmät saavat kukin yhden aukeaman sanomalehteä, jonka päälle pitää sopia niin, että mikään ruumiinosa ei kosketa lattiaan.

Epäonnistuneet putoavat pelistä (kuolevat pois). Selvinneiden pitää repiä sivusta puolet pois ja mahtua taas sille. Selvinneet jälleen puolittavat paperinsa. Voittajia ovat ne, jotka mahtuvat pienimmälle palaselle.
Sopivalla johdannolla tästä saa luonnonvarojen käyttöä ja ekologista jalanjälkeä havainnollistavan leikin – ne pärjäävät parhaiten, jotka selviävät pienimmällä luonnonvarojen kulutuksella. Loppukeskustelussa voi tulla sekin ilmi, että toisten sietäminen ja yhteisöllisyys voi auttaa pienillä resursseilla pärjäämisessä.

Puuhippa

Tätä leikitään metsässä tai puistossa. Sitä voidaan leikkiä myös rakennetussa ympäristössä ja käyttää valopylväitä ym. puiden sijasta. Yksi leikkijä on vapaaehtoinen jäänyt ja muut leikkijät etsivät itselleen puut sopivan etäisyyden päästä toisistaan. Jäänyt huutaa ”vaihda puu” ja kaikkien puissa olijoiden täytyy lähteä puiltaan pois. He yrittävät ehtiä toiselle puulle ennen kuin jäänyt ehtii sille. Puulla ollut ei saa heti mennä takaisin samalle puulle, kun miltä lähti. Se joka jää ilman puuta, on jäänyt seuraavalla kierroksella.

Lauluja

Uusiosoittimia

Tee itse soitin! Mikko Perkoilan ja Erkki Okkosen kehittelemät soittimet tehdään pääosin kierrätysmateriaaleista ja arkipäivän esineistä. Tarvittavat työkalutkin löytyvät yleensä kotoa.
lwww.roima.fi/html/tee_itse_soitin_.htm

Vanhat lipastot

(trad. mel. "Pienet sammakot")

Vanhat lipastot, vanhat lipastot
ne lystikkäitä on

Vanhat lipastot, vanhat lipastot
ne lystikkäitä on.

Lasipurkki

(mel. "Ukko Nooa")

Lasipurkki, lasipurkki, minne sinut vien?
Luontoon en sua heitä, siellä haittaat meitä.
Lasipurkki, lasipurkki, minne sinut vien?

Lasipurkki, lasipurkki, vienkö roskikseen?
Sieltä sinut viedään kaatopaikan läjään.
Lasipurkki, lasipurkki, en vie roskikseen.

Lasipurkki, lasipurkki, lasinkeräykseen?
Tehtaaseen sut viedään, uusi purkki tehdään.
Lasipurkki, lasipurkki, vien sut keräykseen!

Kaatopaikka

(mel. Hämä-hämähäkki)

Kaato-kaatopaikka kurja paikka on,
siell' on paljon roskaa, näky lohduton.
Sinne päätyy tuoli, nukke vaatteeton.
Turha niitä sinne hukkaan heittää on.

Kylä-kyläsaareen kun mä suunnistan,
löydänn sieltä vielä paikan hauskan, ihanan.
Kun mä sinne vien nuo vanhat tavarat,
tilalle voin saada toisen, paremmat.

Mikä mahtaa olla hienopaikka tuo?
No, Kierrätyskeskus, mennään jo sen luo!
Kierrättää mä tahdon, säästää luonto,
tavaroitani on tahdo tuhlata.

Tiedän paikan kamalan

(trad.)

Tiedän paikan kamalan:
kaatopaikan haisevan.
Sinne roskat kipataan,
traktorilla litataan.

Sieltä, kaatopaikalta
roskat eivät katoa
Roskapussit lisääntyy,
pikkuhiljaa mädäntyy.

Kaatopaikka kasvava

on meille nyt ongelma.
Ilmat, järvet likaantuu,
tavaratkin tuhlaantuu.

Roskat voi myös kierrättää,
ei ne mätänemään jää.
Kun mä kaiken kierrätän,
luonto kärsii vähemmän.

Sinisiä, punaisia muovikasseja

(mel. "Sinisiä, punaisia ruusunkukkia"

Sinisiä, punaisia muovikasseja
kannoin kädessäni, kannoin kädessäni
kannoin kädessäni.
Nykyään kannan kestokassia aina mukanani,
aina mukanani.

Tie vie sinne ja tie vie tänne
ja tie vie kauppahanki,
tie vie kauppahanki, tie vie kauppahanki.
Palautuspullot kiikutan mä kaupan eteiseen
ja saan siitä hyvät rahat

Taitaapa tulla liian kalliiksi kertakäyttöpussit,

kertakäyttövaipat, kertakäyttökupit.
Halvemmaksi taloudessa tulee sideharsot
sekä posliinikupit

Enkä minä tälle kylälle roskavuoria tahdo,
jätevuoria kerää, kaatopaikkaa kanna.
Tahtoisin teille järkevänä
esimerkkinä olla ekoihmisestä

Kaikkihan me ollaan

(mel. "Sankarit")

Keitä ne on ne roskaat,
sellaiset roskaajamiehet,
jotka joka paikkaan roskia unohtaa

Keitä ne on ne roskaajat,
sellaiset roskaajanaiset,
jotka kauneutensa tähden roskaavat?

Me ollaan roskaajia kaikki,
vaikka toisin kuvitellaan,
me ollaan roskaajia kaikki,
ihan jokainen.

Keitä ne on ne oppilaat,
ne sellaiset oppilastyypit,
jotka roskaamatta olla yrittää?

Keitä ne on ne sankarit
sellaiset sankarityypit,
jotka luontoa yrittää parantaa?

Meidän pitää vähentää roskaa
ja välttää jätettä,
meidän pitää elää siistimmin
ja toisia valistaa.

Me ollaan sankareita kaikki,
kun joka roska siivotaan,
me lupaamme jättää roskia,
yhä vähemmän.

Hei lierot

(Kartner mel. "Muumit" / Ratia-Kähönen muk.)

Ei kompostoria lukita yöksi, hei lierot!
Kun syöminen madoille muuttuu jo työksi,
hei lierot!

Omenankuoret ne suihinsa syö,
teepussin parissa kuluu tää yö.
Hei lierot! Hei lierot! Hei lierot!

Kun aamu koittaa, mä tuon niille ruokaa,
hei lierot!
Ne huutavat: - Lisää salaattia tuokaa!
Hei lierot!

Mullaksi muuttavat jätteet ne noin,
vierestä niitä vain katsella voi.

Hei lierot...

On matokomposti lemmikkinäni vain mulla,
jos vihellän, ei osaa madot mun luokseni tulla.
Vaan madoista paljonkin iloa on,
ne roskista mussuttaa multakeon.

Hei lierot...

Järki

(Karjalainen mel. "Väinö")

Järki, järki, missä on se järki?
Järki, järki, missä on se järki?
Kun en muista kierrättää,
hyödyntämättä jätteet jää.
Missä, missä se järki on?

Rahat, rahat, missä on ne rahat,
jotka mä turhaan tuhlasin?
Ostokset roskiin kannoinkin.
Missä, missä ne rahat on?

Luonto, luonto, missä on se luonto?
Luonto, luonto, missä on se luonto?
Mä sitä mistään löydä en,
asfaltti, roskat peittää sen.
Missä, missä se luonto on?

Turhaan, turhaan, kierrätä en turhaan.
Turhaan, turhaan, kierrätä en turhaan.
Niin säästyy luonto, rahatkin,
ja maailmaan mahtuu paremmin.
Ei se kierrätys turhaa oo!Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä